Dyrektorem przedszkola jest mgr Izabela Wasiela.

Kądrę przedszkola stanowią nauczyciele wychowania przedszkolnego:
Nauczyciel wspomagający grupy – mgr Izabela Wasiela

mgr Marta Kachniarz – nauczyciel kontraktowy opiekujący się 3 – latkami

mgr Beata Stegenda – nauczyciel kontraktowy opiekujący się 5 i 4 – latkami

Paulina Ratajska – nauczyciel – pomoc nauczyciela

Zajęcia dodatkowe prowadzone są przez nauczycieli :

Język angielski -Klaudia Kudlewska ukończone nauczycielskie kolegium języków obcych

Rytmika – mgr sztuki ze specjalizacją rytmika Małgorzata Kowalczyk

Warsztaty logopedyczne – mgr Maria Gabler

Szkółka piłkarska – mgr wychowania fizycznego Karol Bartkowiak, trener piłki nożnej II klasy z licencją trenerską PZPN (obecnie trener klas patronackich KKS LECH Poznań).