Dyrektorem przedszkola jest mgr Izabela Wasiela.

Kądrę przedszkola stanowią nauczyciele wychowania przedszkolnego:
Nauczyciel wspomagający grupy – mgr Izabela Wasiela

mgr Marta Kachniarz – nauczyciel kontraktowy

licencjat Paulina Ratajska – nauczyciel kontraktowy

pomoc nauczyciela Danuta Wieczorek

Zajęcia dodatkowe prowadzone są przez nauczycieli :

Język angielski -Agata Jesiak ukończone nauczycielskie kolegium języków obcych

Rytmika – mgr sztuki ze specjalizacją rytmika Anna Wardowska

Logopedia – mgr Dorota Mróz

Taekwondo Jagoda Ulfig instruktor , posiadaczka czarnego pasa oraz medalistka Mistrzostw Europy.

Zajęcia taneczne mgr Mariola Wrona dyplomowana tancerka, absolwentka Szkoły Baletowej.