Zajęcia dydaktyczne prowadzone na podstawie programu wychowania przedszkolnego ” Wesołe przedszkole i przyjaciele” oraz ” Razem w przedszkolu” wydawnictwa WSiP. Programy są zgodne z nową podstawą programową wychowania przedszkolnego zatwierdzoną przez Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 4 poz 17, rozporządzenie MEN z dnia 15 stycznia 2009).Program prezentuje nowatorską koncepcję wychowania przedszkolnego, zgodnie z którą dziecko poprzez zabawę edukacyjną stopniowo przygotuje się do edukacji szkolnej. Zastosowane w programie rozwiązania metodyczne i mwrytoryczne, ciekawe i bliskie dziecku, oparte zostały na współczesnych osiągnięciach pedagogii przedszkolnej. Treści w programie zostały dobrane i dostosowane do potrzeb rozwojowych dzieci w wieku przedszkolnym w tym również dzieci sześcioletnich.

Ćwiczenia z rytmiki
, które poprzez obcowanie z muzyką otwierają szerokie możliwości przed dzieckiem, rozbudzają wrażliwość muzyczną i estetyczną dziecka, a także zamiłowanie do śpiewu i tańca. Zajęcia te wyzwalają dziecięce emocje i wyobraźnię są skierowane dla wszystkich dzieci z naszego przedszkola.

Warsztaty logopedyczne organizowane są dla dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat mają charakter terapii ukierunkowanej na określone wady mowy i wymowy. Zajęcia te prowadzone są w atmosferze zabawy, która ma na celu rozbudzanie ciekawości aktywnością słowną oraz zwiększenie możliwości poprawnego i twórczego opanowania języka przez dzieci w wieku przedszkolnym.

Język angielski jest prowadzony w oparciu o dramę, piosenki, wiersze i rymowanki. Pobudzają one naturalną zdolność każdego dziecka do poznawania i uczenia się języków, a nauka poprzez zabawę powoduje, że dziecko nabywa nowych umiejętności w taki sam sposób jak podczas poznawania języka ojczystego. Z zajęć tych korzystają wszystkie przedszkolaki.

Zajęcia taneczne dla dziewczynek 4,5,6 letnich to aktywna forma zajęć dzieci poprzez zabawę oraz ruch poznają różne elementy stylów tańca takich jak: Hip hop, salsa, taniec nowoczesny. Zajęcia te pozwalają na kształtowanie koordynacji ruchowej, naturalnej ekspresji dziecka, która rozwija kreatywność poprzez taniec oraz świetną zabawę.

Taekwondo dla chłopców 4, 5, 6 letnich. Zajęcia te mają na celu ogólny rozwój dzieci, czyli rozgrzewki w których uczestniczą wszystkie partie ciała, uderzenia i bloki rękoma oraz kopnięcia. Zapoznanie z dziećmi i ich umiejętnościami oraz predyspozycjami do sztuk walki.

Warsztaty z ceramiki i gliny. Dzieci mają potrzebę wyrażania się przez kształt i kolor – to ich sposób na opowiadanie o swoich przeżyciach, wewnętrznym świecie, uczuciach i pragnieniach. Często nie potrafią mówić o tym za pomocą słów, wtedy glina pomaga im wydobyć to, co jest dla nich ważne. Praca z gliną jest dla dzieci świetną kreatywną zabawą, dzięki której odkrywają swoje możliwości i talenty realizują fantastyczne pomysły, cieszą się tworzeniem rzeczy pięknych i niepowtarzalnych.

WARSZTATY PLASTYCZNE: Zajęcia odbywają się w formie zabawy dzieci poznają różne techniki plastyczne. Malują, rysują, uczą się kompozycji, mieszania kolorów, posługiwania się różnymi narzędziami takimi jak pędzelek, ołówek, kredki, pastele itp. Przy zabawie rozwijają wyobraźnię, kreatywność i wiedzę o sztuce.